2009-02-02

Tennisens regler

Läsarfråga: Vad är en domares korrekta agerande efter Peters verbala tilltag?

Vrid upp ljudet lite för bästa återgivning.

Inga kommentarer: